Fonden Forcen

Fonden Forcen blev grundlagt 1.juni 2007
Fonden Forcen er en social fond bygget udelukkende på non-profit basis, hvilket betyder, at et evt. overskud anvendes til udvikling og aktiviteter for Fondens unge og Fondens medarbejdere.
Fonden Forcen er beliggende på Kronjydevej i det sydøstlige Randers.

Fondens godkendelser
Fonden Forcen består af følgende afdelinger:
Forcen: En Specialinstitution med 11 pladser til unge i alderen fra 13-18 år med mulighed for efterværn frem til det 23. år.
Pladserne er fordelt på 7 pladser på Forcen efter Service lovens § 66 stk.1 nr.5, 2 pladser på Forcen efter Service Lovens § 107 og 2 pladser i lejligheder lejet af Fonden.
Eksterne Teamet: Et ud-kørende team som varetager udslusningsforløb i overgangen mellem institution til egen bolig, samt bo-støtte og mentor-forløb, for et varierende antal unge i egen bolig.
Der er desuden tilknyttet et kontorlokale i ladebygningen på Forcen

Formål, tanker og visioner for Fonden
Fonden Forcen har til formål:

  • at støtte de anbragte unge mod hensigtsmæssige, socialt acceptable, nuancerede og afstemte udtryksformer og handlemønstre.
  • at støtte de unge til at blive indre-styrede hele mennesker med gode sunde relationer, og sikre at de unge, gennem deres ophold på Forcen og efterfølgende evt. gennem støtten fra Det eksterne Team, får styrket deres kompetencer, så de bliver i stand til at indgå i det omkringliggende samfund.
  • at lære de unge, at hæmme udadreagerende adfærd (krænkelser, trusler og vold) og at give dem en indsigt i, hvilke konsekvenser det får for dem og andre, hvis dette alligevel skulle ske.
  • at lære de unge, at aflæse, afkode og afstemme egne grænser og behov med andres og respektere, når andres grænser ligger forskelligt fra egne.
  • at højne kvaliteten af arbejdet med socialt udsatte unge og løbende opkvalificere både medarbejdere og de forskellige afdelinger.

Tilsynsmyndighed
Tilsyn varetages af Socialtilsyn Midt en gang årligt. Der kan desuden forekomme uanmeldte tilsyn.