Værdigrundlag

Forcens værdigrundlag bruges i dagligdagen som en ledetråd for, om de beslutninger og valg der bliver gjort, lever op til det vi gerne vil med de unge. Vi tager udgangspunkt i følgende 3 statements:

  • Mennesker gør det bedste de kan
  • Fonden Forcen skal være et rart sted at være
  • Forandring der virker

Bag disse sætninger ligger grundige refleksioner og diskussioner omkring hvilket menneskesyn, pædagogiske tilgange og daglig struktur, Forcen vil møde de unge med.​ Mennesker gør det bedste de kan. Denne tilgang er det bærende fundament for os, i vores arbejde med de unge, og grunder i et anerkendende, systemisk og narrativ menneskesyn, hvor man gennem nysgerrighed og undersøgelse, inviterer de unge til at fortælle om deres liv, hensigter og grundlag for deres handlinger. Vi tilstræber, at skabe en forståelse for de unge, så vi som pædagogisk personale kan møde dem, hvor de er og derfra støtte dem til udvikling af hensigtsmæssige leveregler og mestringsstrategier.

​Forcen skal være et rart sted at være. Forcen er, for en kortere eller længere periode, de unges hjem og da alt udvikling fordrer tryghed og tillid, vægter vi højt, at de unge skal føle, at Forcen er et sted, hvor de kan slappe af og være til. Det betyder, at vi accepterer, at de unge har brug for ro og øve-rum, for at kunne udvikle sig. At de har perioder, hvor de ikke magter f.eks. at tale pænt eller hæmme impulser, og at de i disse øve-periode gentagne gange vil fejle. I sådanne perioder valideres deres forsøg, og de støttes til at prøve igen. Problemskabende adfærd italesættes og personale skærmer, så vidt det er muligt de andre unge. En sådan pædagogik fordrer rummelighed fra personale. Det er derfor vigtig for os, at personalet er uddannet og klædt på til det.

Forandring der virker. Vi tager udgangspunkt i de unges opfattelse af livet og deres iboende motivation, for derigennem at skabe forandringer, der er bundfæstet i de unge og som derved ikke er kontekstbestemt, men istedet også vil virke for den unge videre i deres liv. Vi bruger ikke tid på som-om aktiviteter, eller fokuspunkter som ikke giver mening for de unge.

De unge har grundet deres opvækst og diagnoser ofte en lang række nederlag med sig i bagagen, og for at kunne danne nye spor hos de unge, hvor de får lagret, at de kan lykkedes, lægges der i hverdagen stor vægt på at krav og ressourcer er afstemte, så de unge lykkedes med det de gør.

​Et vigtigt element i at de unge lykkedes med det de gør, er at de er motiveret for at prøve, og da alle unge er sammensat på deres helt egen måde, med deres specifikke erfaringer, håb eller drømme for, hvad de vil med deres liv, er det som motiverer dem også individuelt.

​Alle forløb i Forcen er derfor tilpasset individuelt. Vi bruger tid på at afklare, hvad der motiverer den unge og hvorledes det aktuelle funktionsniveau er. Kravene til de unge er ikke ensrettet og vi afprøver gerne alternativer eller utraditionelle løsninger.​​