Værdigrundlag

  • Mennesker gør det bedste de kan
  • Forcen skaber livsglæde og mening
  • Forcen skaber udvikling i trygge rammer

Sætningerne i vores værdigrundlag er dannet på baggrund af vores menneskesyn og i vores pædagogiske fundament KRAP – kognitiv ressourcefokuseret anerkendende pædagogik. Vi har kontinuerlige reflektionser og dialog, der sikrer, at vores pædagogiske tilgang og husets struktur baseres på vores menneskesyn.

Mennesker gør det bedste de kan:

Denne overbevisning forudsætter et grundlæggende anerkendende, systemisk og narrativt menneskesyn. Som mennesker gør vi det bedste, vi kan, ud fra de forudsætninger vi har fået med os gennem vores liv. Met et øje for helheden og en bevidsthed om hver enkeltes livssituation, støttes og valideres den unge i sit forsg på at navigere gennem tilværelsen.

Forcen skaber livsglæde og mening:

De unge har forskellige livshistorier i bagagen. Dette betyder, at alle unge kommer med egne erfaringer, håb, drømme og måder at forstå verden og andre mennesker på. Uanset hvad man kommer med, har man brug for at blive set, hørt og mødt for at føle livsglæde og finde mening med livet. Dette forudsætter, at man hører til, føler sig værdifuld, og oplever sig kompetent, hvilket vi skaber gennem fælles oplevelser, ligeværdige relationer og gensidig tillid.

Forcen skaber udvikling i trygge rammer:

Vi giver de unge omsorg og tryghed, hvilket sikrer gode udviklingsbetingelser og evnen til at tilegne sig livskompetencer. Sammen med de unge er vi nysgerrige efter at se, vide, lære og høre deres perspektiv på sig selv og livet. Gennem denne øgede indsigt søger vi i fællesskab frem til mulige, personlige udviklingsstier.