Målgruppe​n

Målgruppen er unge fra 17 til det 23 år, som skal lære at klare sig selv i egen bolig. Det er unge fra egne eller eksterne opholdssteder, plejefamilier eller unge, som har manglet sammenhæng og/eller stabile voksne i deres liv, og derfor ikke har kunnet tilegne sig de fornødne kompetencer ift. de krav de møder i egen bolig. Det er unge, som ofte har et begrænset netværk og som er prægede af manglende konsistente voksne i deres liv. De unge er ofte fra tidligere – diagnosticeret med udviklingsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser og/eller spiseforstyrrelser, indimellem med komorbiditet i form af misbrug, angst eller lettere personlighedsforstyrrelser.

Det er således unge, som på forskellige måder er udfordrede ift. at skulle håndtere et selvstændigt voksenliv.

Diagnoser

  • ​Udviklingsforstyrrelser, Autisme, Gua, Nld, Tourette, mentalretardering
  • Opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD, ADD
  • Spiseforstyrrelser
  • ​Adfærdsforstyrrelser
  • Unge som endnu ikke er udredt men hvor sympotomerne ligner ovenstående

Ofte ses en komorbiditet i form af misbrug, angst eller lettere personlighedsforstyrrelser