Udviklingsforstyrrelser

Vi tilbyder behandling og støtte ift. børn og unge med udviklingsforstyrrelser.

Det er unge, som er præget af kognitive, emotionelle og sociale vanskeligheder, og som en følge heraf ikke magter at indgå på lige vis i det omgivende samfund. Nogle af de unge har en begrænset mentalkapacitet, andre fungerer på et lavere funktionsniveau end deres mentale kapacitet fordrer, grundet under eller overstimulering. Mange har oplevet en opvækst, hvor der ikke har været tilstrækkelig viden om deres specielle behov, eller hvor det ikke har været muligt, at lave en hensigtsmæssig dagstruktur, så de unge har kunnet udvikle sig. De unge ses derfor ofte med manglende eller underudviklede kognitive, emotionelle og sociale kompetencer, herunder evnen til at kunne mærke og stå ved egne grænser og/eller aflæse og acceptere andres.

Nogle af de unge har tillægsdiagnoser og ofte ses en komorbiditet i form af angst, fobier eller depression. Det er således unge, der har behov for et længerevarende behandlingsophold, som ikke kan varetages i den biologiske familie, almindelig familiepleje eller andre plejetilbud.

Behandlingen og støtten tilrettelægges ud fra de komplekse problemstillinger hvert enkelt barn eller ung kommer med.

Diagnoser:

  • Autimespektrumforstyrrelser
  • Gua
  • Nld
  • Tourette syndrom
  • Mentalretardering
  • Tidligt skadet
  • Unge som endnu ikke er udredt men hvor symptomer ligner ovenstående.