​Spiseforstyrelser

Vi tilbyder behandling og støtte til børn og unge med spiseforstyrrelser. Både ift. de mest kendte former som over- eller under spisning, men også ift. nyere former for spiseforstyrrelser, hvor fokusering på sundhed, motion, egen krop og/eller madens oprindelse har taget overhånd. Børnene/ de unge støttes til normale spisemønstrer og en normaliseret tilgang til mad, deres krop og sundhed generelt.

Børnenes/ de unges opvækst har ofte været præget af en lang række faktorer, der har hindret dem i at udvikle sig aldersvarende. Nogle har været indlagt i længere perioder af deres liv og mangler derfor erfaringer og redskaber, til at kunne håndtere de krav de møder udenfor hospitalsverden. Andre har tillægsdiagnoser og ofte ses en komorbiditet i form af angst, depression, omsorgssvigt eller overgreb. Det er således unge, som har behov for et længerevarende behandlingsophold, der ikke kan løses i den biologiske familie, almindelig familiepleje eller andre pleje/bahndlingstilbud.

Behandlingen og støtten tilrettelægges ud fra de komplekse problemstillinger hvert enkelt barn eller ung kommer med.

Diagnoser:

  • Anoreksi (underspisning)
  • Bulimi (overspisning)
  • BED – binge eating disorter (vekslen mellem slankekure og overspisning)
  • Megareksi (overfokusering på at blive større/ få større muskler)
  • Ortoreksi (overfokusring på sundhed)
  • Atypiske spiseforstyrrelser
  • Unge som endnu ikke er udredt men hvor symptomerne ligner ovenstående​

Der tilbydes desuden familie terapi/støtte til pårørende eller hele familien under en udredningsfase og/eller under anbringelsen.
Ligeledes tilbydes der efterværnsforløb, bo-støtte samt mentorordninger til denne målgruppe når de udsluses til egen lejlighed.