​Spiseforstyrelser

Forcen tilbyder at varetage recovery delen, mens behandlingsansvaret ligger enten ved Center for spiseforstyrrelse eller i psykiatrien/egen læge. Vi kan som end del af opgaven være ansvarlig for at forestå måltidsstøtte. Afklaring af hvad måltidsstøtten består i, afklares med den anbringende kommunes sagsbehandler.

Recovery delen ift. måltidsstøtte indebærer (med rådgivning af LMS):

  • 1 til 1 spisning med personale seks gange dagligt.
  • Verbal guidning max 15 minutter for at komme i gang med måltidet (rådgivning af LMS)
  • Samværstid efter måltid 1/2-1 time.

Ved ønske om måltidsstøtte der rækker ud over ovenstående, stilles fremadrettet krav til anbringende kommune om, at der tilkobles ekstern rådgivning, eksempelvis fra Center for spiseforstyrrelse.

Støtten tilrettelægges ud fra de komplekse problemstillinger hvert enkelt barn eller ung kommer med.

Diagnoser:

  • Anoreksi (underspisning)
  • Bulimi (overspisning)
  • BED – binge eating disorter (vekslen mellem slankekure og overspisning)
  • Megareksi (overfokusering på at blive større/ få større muskler)
  • Ortoreksi (overfokusring på sundhed)
  • Atypiske spiseforstyrrelser
  • Unge som endnu ikke er udredt men hvor symptomerne ligner ovenstående​