​Opmærksomhedsforstyrrelser

Vi tilbyder behandling og støtte ift. børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser.

Det er unge, som er præget af kognitive vanskeligheder og som en følge heraf, ikke magter at indgå på lige vis i det omgivende samfund. Nogle af de unge har en begrænset mentalkapacitet, andre fungere på et lavere funktionsniveau end deres mentale kapacitet fordrer grundet understimulering eller misbrug. Det er unge, som ofte har været set for det, de ikke har kunnet og som på baggrund heraf, i en ekstrem grad, higer efter anerkendelse og opmærksomhed. De unge ses derfor ofte, med manglende eller underudviklede sociale kompetencer, herunder evnen til, at kunne mærke og stå ved egne grænser og/eller aflæse og acceptere andres.

Nogle af de unge har tillægsdiagnoser og ofte ses en komorbiditet i form af angst, depression og/eller omsorgssvigt. Det er således unge, der har behov for et længerevarende behandlingsophold, som ikke kan løses i den biologiske famile, almindelig familiepleje eller andre plejetilbud.

Behandlingen og støtten tilrettelægges ud fra de komplekse problemstillinger hvert enkelt barn eller ung kommer med.

Diagnoser:

  • ADHD
  • ADD
  • Unge som endnu ikke er udredt, men hvor symptomerne ligner ovenstående

​Der tilbydes desuden familie terapi/støtte til pårørende eller hele familien under en udredningsfase og/eller under anbringelsen.
Ligeledes tilbydes der efterværnsforløb, bo-støtte samt mentorordninger til denne målgruppe når de udsluses til egen lejlighed.