Om os

Ekstern Teamet er Fondens udkørende team, som varetager de pædagogiske opgaver som ligger udenfor for Kronjydevej.
Dvs.

  • pædagogisk støtte i Øve-lejlighederne som er beliggende i Randers,
  • udslusningsforløb i overgangen mellen anbringelse og livet i egen bolig
  • bostøtteforløb i de unges egne boliger.- mentorforløb

Vi modtager både unge fra eget opholdssted og eksterne unge.
Eksterne Teamet består af 5 pædagoger og en afdelingsleder

Formål
Formålet er, at tilbyde unge i eget hjem, støtte og hjælp i dagligdagen, der hvor de har brug for det.

Herunder:

  • at støtte de unge i at bibeholde og overføre de kompetencer de tidligere har lært, til den nye kontekst i eget hjem.
  • at støtte de unge ift. at udvikle og vedligeholde ADL kompetencer , så de på sigt kan klare sig selv. herunder magte rengøring, madlavning, økonomi osv.
  • at støtte de unge ift at blive afklaret i forhold til valg af uddannelse/dagsbeskæftigelse og fastholde dette.
  • at støtte de unge ift. at komme til møder osv.
  • at støtte de unge i dannelse og fastholdelse af netværk og relationer​

Fysiske rammer
Hovedparten af arbejdet med de unge forgår i de unges eget hjem. Størstedelen af de unge bor i lejligheder i Randers, men vi løser også gerne opgaver i omkringliggende kommuner.
Medarbejderne er bevidste om den etik og moral som fordres, når man bevæger sig i private hjem og samtidig skal understøtte en udvikling.