Medarbejderkompetencer

Personalet er alle som udgangspunkt uddannede pædagoger, ergoterapeuter eller har anden relevant grunduddannelse på bachelorniveau og alle ansatte har desuden fuldført en efteruddannelse i KRAP.

Flere af medarbejderne har yderlige relevant efteruddanelse så som:

 • ​Kandidat i pæd. psykologi
 • ​Uddannelse i narrativ samtalepraksis
 • ​Uddannelse i systemisk metode
 • ​Diplomuddannelse i pædagogik
 • ​Coach uddannelse
 • ​Misbrugskonsulent uddannelse
 • ​Speciale i spiseforstyrrelse
 • ​Speciale i neuropædagogik
 • ​Miljøterapi


Personalet har desuden:

 • ​Årelang erfaring på børne og unge psykiatri området
 • Særlige kompetencer i arbejdet med unge i misbrug
 • ​Særlig kompetence i arbejdet med selvskadende unge

​​Medarbejderne har løbende mulighed for at tage relevante kurser, der kan styrke deres vidensbank i løsningen på ofte svære pædagogiske opgaver

Supervision
Forcen prioriterer supervision højt. I bestræbelserne på, at leve op til målet, om at skabe forandring i de unges liv, kræves det, at der kommer nye impulser og viden udefra. Kontaktpædagogerne deltager i sagssupervision, som tager udgangspunkt i kognitive sagsformuleringer, et værktøj som medarbejderne bruger i deres analyse af den unge.