​Medarbejderkompetencer

I arbejdet med så udfordrede unge, kræves der specialiseret viden og løbende efteruddannelse, for at leve op til målet om, at skabe en forandring i de unges liv. Personalet i afdeling Ovenpå er alle uddannede pædagoger eller har anden relevant uddannelse på bachelor-niveau. Desuden kræves der i ansættelsen, at alle fuldfører en efteruddannelse i KRAP, som er vores pædagogiske grundlag. Yderligere har alle medarbejderne relevante efteruddannelser indenfor spiseforstyrrelser, samt mulighed for at tage yderligere kurser, der kan styrke deres viden i løsningen på ofte svære pædagogiske opgaver.

​I afdelingen findes følgende kompetencer:

  • specialviden om spiseforstyrrelser
  • specialviden om neuropædagogik
  • can.pæd.psyk

Supervision
Afdeling ovenpå prioriterer supervision højt, for at imødekomme den smittende effekt, der kan komme i arbejdet med spiseforstyrrelser.
Sagssupervisionen tager udgangspunkt i kognitive sagsformuleringer, som er et værktøj, som medarbejderne bruger i deres analyse af den unge. Supervisor hjælper kontaktpædagogerne i denne proces.
Medarbejdersupervisionen tager udgangspunkt i, at personalet har brug for at blive ”containet”, grundet de svære problemstillinger og det ofte store pres de unge møder personalet med. Yderligere bruges supervisor også til at sikre, at arbejdsmiljøet i personalegruppen er sundt.