​Målgruppe

Målgruppen i afdeling Ovenpå er unge mellem 13 og 18 år, med mulighed for forlængelse til det 23. år., som er diagnosticerede med en spiseforstyrrelse, og så prægede af deres diagnose, at de ofte har kognitive, emotionelle og sociale vanskeligheder. Det er unge, som ikke har kunnet tage vare på sig selv eller opretholde en dagligdag. Det er unge, som ofte har været oversete, eller som er blevet bedømt ud fra deres diagnose. De unge ses derfor ofte, med manglende eller underudviklede sociale kompetencer, herunder evnen til, at kunne mærke og stå ved egne grænser og/eller aflæse og acceptere andres. Det er unge, som har brug for massiv støtte dagen igennem og hvor selvskadende adfærd ofte er et vilkår.

Diagnoser:

  • Spiseforstyrrelser
  • Unge som endnu ikke er udredte, men hvor symptomerne ligner ovenstående

Ofte ses komorbiditet i form af misbrug, angst eller lettere personlighedsforstyrrelser.