​Om os

Forcen et socialpædagogisk opholdssted med 12 pladser godkendt til døgnanbringelser – jvf. Servicelovens
7 pladser på Forcen efter Servicelovens § 66 stk.
2 pladser på Forcen efter Servicelovens § 107
2 pladser i Øve-lejlighed dvs. lejligheder lejet af Fonden

Forcen består af en personalegruppe på 9 kontaktpædagoger, en afdelingsleder, en praktisk medarbejder, samt 3 faste vikarer.

Fysiske rammer
Forcen har hjemme på en gård i landlige omgivelser, lidt udenfor Assentoft nær Randers.
Ejendommen består af et stuehus samt tre staldbygninger, omkranset af en stor have. Stuehuset er på 360 kvadratmeter beboelse. Boligen er i to plan, med to køkkener og fire badeværelser. I huset er der nedgang til vaskekælder/depotrum på 90 kvadratmeter. Der er alle steder store vinduer, som gør huset lyst og indbydende at opholde sig i. Der er 10 værelser i huset. Der er 2 lyse stuer med loft til kip samt fritliggende hanebjælker. I stueetagen er der stort fælles køkken / spisestue.
Der er masser af plads, både ude og inde med bl.a. en stor gammel have. I en af længerne, er der indrettet et værksted, hvor de kan stå med deres scootere eller cykler, hvis de har interesse for dette.​ I en anden længe er der mulighed for mindre dyrehold, såsom kaniner eller ligende.

Der er busforbindelse til Randers lige uden for døren, hvilket sikrer, at de unge har mulighed for, at færdes selvstændigt.
Forcen råder desuden over endnu en bygning på gården. Denne huser administration med kontorlokaler og et større kursus og konference lokale.

Formål med en anbringelse på Forcen
Forcen har til hensigt at støtte unge, der ikke har mulighed for at bo hjemme, mod et selvstændigt, meningsfyldt ungdoms- og voksenliv.
Herunder:

  • at støtte anbragte unge mod hensigtsmæssige, socialt acceptable, nuancerede og afstemte udtryksformer og handlemønstre.
  • at støtte de unge , til at blive indre-styrede hele mennesker med gode sunde relationer, og at sikre, at de unge gennem deres ophold på Forcen og efterfølgende gennem støtten fra Det Eksterne Team, får styrket deres kompetencer, så de bliver i stand til, at indgå i det omkringliggende samfund.
  • at lære de unge, at hæmme udadreagerende adfærd (krænkelser, trusler og vold) og at de får en indsigt i, hvilke konsekvenser det får for dem og andre, hvis dette alligevel skulle ske.
  • at lære de unge, at aflæse, afkode og afstemme egne grænser og behov med andres og respektere, når andres grænser ligger forskelligt fra egne.
  • at højne kvaliteten af arbejdet med socialt udsatte unge, og løbende opkvalificere både medarbejdere og de forskellige afdelinger.

Mål for den unge
Primært:
-​at de unge opøver manglende kompetencer
-​at de unge bliver i stand til, helt eller i så høj grad det er muligt, at leve et alderssvarende ungdomsliv
-​at de unge fastholder eller etablerer familierelationer
Sekundært:
-​at de unge lærer kompenserende strategier
-​at eventuelle varige støttebehov afdækkes.