​Om os

Forcen er et socialpædagogisk opholdssted med 11 pladser godkendt til døgnanbringelser – jvf. Serviceloven:


6 pladser på Forcen efter Servicelovens § 66 stk. 1 nr, 6
3 pladser på Forcen efter Servicelovens §66 stk. 1, nr. 6/§ 107 – Pladserne kan anvendes fleksibelt.
2 pladser i Øve-lejlighed dvs. lejligheder lejet af Fonden, hvoraf; 1 plads efter Servicelovens § 66 stk. 1, nr. 6 samt 1 plads, der kan anvendes fleksibelt mellem Servicelovens § 66 stk. 1, nr. 6 og § 107

Forcen består af en fast personalegruppe, bestående af kontaktpædagoger, direktør, direktionssekretær, afdelingsleder, medicinansvarlig og faste vikarer.

Fysiske rammer
Forcen har hjemme på en gård i landlige omgivelser, lidt udenfor Assentoft nær Randers.
Ejendommen består af et stuehus samt tre staldbygninger, omkranset af en stor have. Stuehuset er på 360 kvadratmeter beboelse. Boligen er i to plan, med to nyrenoverede køkkener/fællesrum og fire badeværelser. I husets kælder er der vaskekælder/depotrum på 90 kvadratmeter. Der er alle steder store vinduer, som gør huset lyst og indbydende at opholde sig i. Der er 10 værelser i huset. Der er 2 lyse stuer med loft til kip samt fritliggende hanebjælker. I stueetagen er der stort fælles køkken / spisestue.
Der er masser af plads, både ude og inde med bl.a. en stor gammel have. I en af længerne, er der indrettet et værksted, hvor de kan stå med deres scootere eller cykler, hvis de har interesse for dette.​

Der er busforbindelse til Randers lige uden for døren, hvilket sikrer, at de unge har mulighed for, at færdes selvstændigt.
Forcen råder desuden over endnu en bygning på gården. Denne huser administration med kontorlokaler og et større kursus og konference lokale.

Formål med en anbringelse på Forcen
Forcen har til hensigt at støtte unge, der ikke har mulighed for at bo hjemme, mod et selvstændigt, meningsfyldt ungdoms- og voksenliv.
Herunder:

  • at støtte anbragte unge mod hensigtsmæssige, socialt acceptable, nuancerede og afstemte udtryksformer og handlemønstre.
  • at støtte de unge , til at blive indre-styrede hele mennesker med gode sunde relationer, og at sikre, at de unge gennem deres ophold på Forcen og efterfølgende gennem støtte i øvelejlighederne, får styrket deres kompetencer, så de bliver i stand til, at indgå i det omkringliggende samfund.
  • at lære de unge, at hæmme udadreagerende adfærd (krænkelser, trusler og vold) og at de får en indsigt i, hvilke konsekvenser det får for dem og andre, hvis dette alligevel skulle ske.
  • at den unge arbejder mod at komme ud af eventuelt misbrug.
  • at lære de unge, at aflæse, afkode og afstemme egne grænser og behov med andres og respektere, når andres grænser ligger forskelligt fra egne.
  • at højne kvaliteten af arbejdet med socialt udsatte unge, og løbende opkvalificere både medarbejdere og de forskellige afdelinger.

Mål for den unge
Primært:
-​at de unge opøver manglende kompetencer
-​at de unge bliver i stand til, helt eller i så høj grad det er muligt, at leve et alderssvarende ungdomsliv
-​at de unge fastholder eller etablerer familierelationer
-at de unge arbejder mod at komme ud af eventuelt misbrug
Sekundært:
-​at de unge lærer kompenserende strategier
-​at eventuelle varige støttebehov afdækkes.