​Medarbejderkompetencer

Personalet er alle uddannede pædagoger, ergoterapeuter, lærere eller har anden relevant grunduddannelse på bachelorniveau.
Forcen kræver desuden, at alle ansatte fuldfører en efteruddannelse i KRAP, som er vores pædagogiske grundlag. Yderligere har Forcens medarbejdere mulighed for at tage relevante kurser, der kan styrke og udvikle deres viden og professionelle kompetencer, i arbejdet med ofte svære pædagogiske problemstillinger.
Vi har i øjeblikket to medarbejdere der tager dobbelt-diagnoseuddannelsen, som er en uddannelse, der tager udganghspunkt i at støtte mennesker med misbrug og psykiatriske diagnoser.

Supervision
Forcen prioriterer supervision højt. I bestræbelserne på at leve op til målet om at skabe forandring i de unges liv, kræves det, at der kommer nye impulser og viden udefra. Kontaktpædagogerne deltager i sagssupervision og medarbejdersupervision.

Sagssupervisionen tager udgangspunkt i kognitive sagsformuleringer, som er et værktøj, medarbejderne bruger i deres analyse af den unge. Supervisor rådgiver kontaktpædagogerne i denne proces.

Medarbejdersupervisionen tager udgangspunkt i, at personalet har brug for at blive ”containet”, grundet de svære problemstillinger og det ofte store pres de unge møder personalet med. Yderligere bruges supervisor også til at sikre, at arbejdsmiljøet i personalegruppen er sundt.