Målgruppe

Målgruppen på Forcen er unge mellem 13 og 18 år med mulighed for forlængelse til det 23. år. Det er unge, som er prægede af kognitive, emotionelle og sociale vanskeligheder og som følge heraf ikke magter at indgå, på lige vis i det omgivende samfund. Nogle af de unge har en begrænset mental kapacitet. Andre fungerer på et lavere funktionsniveau end deres mentale kapacitet fordrer. Det er unge, som oftest kun er blevet bedømt ud fra deres manglende kompetencer. På denne baggrund higer de, i ofte ekstrem grad, efter anerkendelse og opmærksomhed. De unge ses derfor ofte med manglende eller underudviklede sociale kompetencer. Herunder også evnen til at kunne mærke og stå ved egne grænser og/eller aflæse og acceptere andres.
Problematisk adfærd er ofte en mestringsstrategi de unge har tillært sig, som et værn mod uoverstigelige krav fra omverdenen. Problematisk adfærd må derfor ses, som et vilkår i arbejdet med disse unge, og adfærden anvendes som en forståelsesramme, i stedet for som et ekskluderingsgrundlag.

Diagnoser:

  • Udviklingsforstyrrelser, Autisme, Gua, Nld, Tourette, mentalretardering
  • Opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD, ADD
  • Adfærdsforstyrrelser
  • Unge som endnu ikke er udredte, men hvor symptomerne ligner ovenstående

Ofte ses komorbiditet i form af misbrug, angst eller lettere personlighedsforstyrrelser.